Välkommen till Sveriges Åkeriföretags webbaserade verktyg SÅ Webbkalkyl

Beräkna kostnader för att utföra en transport.
Prova SÅ Webbkalkyl i 30 dagar utan kostnad!
Internet_icon
Cloudbased_icon
Samsung_icon

Programmet är webbaserat och du slipper installera ett program på din dator.

Du behöver inte ta några backuper på dina kalkyler eftersom att allt lagras i en molnbaserad tjänst.

Du kan enkelt och smidigt komma åt dina kalkyler via appar för iOS och Android.

Med SÅ Webbkalkyl vill vi få dig alla att börja räkna och få koll på sina kostnader i åkeriet.

Så här ser de olika stegen ut för att beräkna de olika kostnaderna
Icon_layer
Icon_uppdrag
Icon_car
1. START
2. UPPDRAG
3. FORDON

Om du har koll på dina kostnader börja med klicka på 2.Uppdrag, annars kan du ta hjälp av exempelvis din revisor.

Ange tid och mil för uppdraget. Vi rekommenderar att du beräknar kostnaden för 1-2 veckor.

Ta reda på fordonets fasta och rörliga kostnader.

Icon_user
Icon_summary
Icon_summary
4. PERSONAL
5. SUMMERING
6. EFTERKALKYL

Identifiera hur mycket en personaltimme kostar. Enkelt och kvalificerat OB är hämtat från Transportavtalet.

Mata in intäkt, provision, administrationskostnad och övrigt så får du ett beräknat resultat.

I efter kalkyl kan du göra två olika typer, resultatkalkyl eller täckningsbidrag. Efterkalkylen bygger på inmatade uppgifter i kalkylen.

Efter 30 dagars provperiod kostar endast SÅ Webbkalkyl

79 kr/mån

(Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag)
158 kr/mån (Ej medlem)

SÅ Webbkalkyl

Ladda ner SÅ Webbkalkyl app